Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων – Ιστορία

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών του Ιδιωτικού Δημοτικού Σχολείου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ» ιδρύθηκε στην πόλη του Βόλου στις 11 Οκτωβρίου 1995.
Είναι αναγνωρισμένο σωματείο και ως σημείο αναφοράς των δραστηριοτήτων του έχει τις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Σχολείου της Ελληνογαλλικής Σχολής «Άγιος Ιωσήφ» στον Βόλο.

Διοίκηση και Εκπροσώπηση

Ο Σύλλογος διοικείται από το Επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο [Δ.Σ.] τα μέλη του οποίου εκλέγονται ανά διετία στο πλαίσιο Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό του.
Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία φορά κάθε μήνα και εκτάκτως όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο σε χώρο που αυτό κάθε φορά ορίζει.

Νόμιμος εκπρόσωπος του Συλλόγου ενώπιον κάθε τρίτου και κάθε διοικητικής και δικαστικής αρχής είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Μετά τις εκλογές της 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 και έπειτα από τη συγκρότηση των νεοεκλεγέντων μελών σε σώμα, η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Ανθουλα Βουτσελά Γιαννακοπουλου
Αντιπρόεδρος: Άννυ Θεοδώρα Γαλανού
Γραμματέας: Ελένη Πιτσούλη Δρακάτου
Ταμίας: Αλέξιος Χιονίδης
Τακτικά μέλη:
Ιωάννα Χονδροδήμου-Αποστολακη,
Σιούρας Νικόλαος,
Ιωαννίδης Νεκτάριος (Άρης)

Μέλη του Συλλόγου

Μέλη του Συλλόγου γίνονται αυτοδικαίως όλοι οι γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών του Ιδιωτικού Δημοτικού Σχολείου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ» Βόλου, οι οποίοι έχουν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη συμμετοχή τους στο Σύλλογο, σύμφωνα με τους Ελληνικούς Νόμους και οι οποίοι δηλώνουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του καταστατικού.

Κανονιστικό πλαίσιο Αναφοράς

Όλα τα ζητήματα που έχουν σχέση με το Σύλλογο καθορίζονται από το καταστατικό του, τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
Κάθε ζήτημα που αφορά στο Σύλλογο, μη προβλεπόμενο από το καταστατικό του, ρυθμίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία «περί σωματείων» και τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Σκοποί Συλλόγου

Σκοπός του Συλλόγου είναι η συνένωση και συνεργασία όλων των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών Ιδιωτικού Δημοτικού Σχολείου Βόλου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ» ώστε από κοινού και συλλογικά να ενεργούν για α] τη μελέτη, προβολή και επίλυση όλων των προβλημάτων, που αφορούν τους μαθητές του, β] την υλική, ηθική και πνευματική εξύψωση αυτών και την προστασία της υγείας τους, γ] την βελτίωση και εκσυγχρονισμό των όρων και μέσων διδασκαλίας, των συνθηκών εκπαίδευσης, των σχολικών κτιριακών εγκαταστάσεων, τη δημιουργία καλύτερων συνθηκών σπουδής και ψυχαγωγίας, δ] την παροχή συμπαράστασης σε όσους έχουν ανάγκη βοήθειας γενικά ή σε παιδιά του σχολείου είτε με δικές τους ενέργειες, είτε σε συνεργασία με τη διεύθυνση του Σχολείου, το διδακτικό προσωπικό και με κάθε αρμόδιο.