Μοντέρνοι χοροί

Το τμήμα των μοντέρνων χορών έχει ως σκοπό να φέρει τα παιδιά σε επαφή με ευχάριστες κινητικές δραστηριότητες ,αναπτύσσοντας το πνεύμα της συνεργασίας, του συντονισμού και της ομαδικότητας με τη βοήθεια σύγχρονων μουσικών ακουσμάτων.