Ωράριο Μαθημάτων

ΤΑΞΗ ΩΡΕΣ
Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 08.00 – 14.00
Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 08.00 – 14.00
Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 08.00 – 14.00
Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 08.00 – 14.00
Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 08.00 – 14.00
ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 08.00 – 14.00

Οι μαθητές πρέπει να βρίσκονται στο Σχολείο 5΄ή 10΄ πριν γίνει η παράταξη στην αυλή για την ομαδική προσευχή. Η συστηματική αργοπορία μαθητή αναστατώνει και τον ίδιο και τους ρυθμούς μαθησιακής διαδικασίας της τάξης και φέρνει σε δύσκολη θέση τον εκπαιδευτικό και τους συμμαθητές του.

Τα παιδιά μετά το πέρας των μαθημάτων θα πρέπει να αποχωρούν άμεσα και όχι να παραμένουν στο Σχολείο για παιχνίδι (προκαλείται αναστάτωση στα μεγαλύτερα παιδιά που παραμένουν για μάθημα ή για κάποια δραστηριότητα).

Το πρόγραμμα των απογευματινών δραστηριοτήτων ολοκληρώνεται στις 16.00΄.

Σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας του Σχολείου λόγω των υγειονομικών συνθηκών, τα μαθήματα γίνονται μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Microsoft Teams και ώρες 8.15 – 13.10 (Α – Γ τάξεις) και 8.15 – 14.00 (Δ – ΣΤ τάξεις).

Ομοίως ,το πρόγραμμα των απογευματινών δραστηριοτήτων πραγματοποιείται διαδικτυακά σε καθημερινή βάση έως τις 16.00.

Παρακαλούμε να ενθαρρύνετε το παιδί σας να σέβεται τις ώρες λειτουργίας του Σχολείου.