Προφορική Εξάσκηση στα Γαλλικά

Στο μάθημα των προφορικών γαλλικών δίνεται έμφαση στην επικοινωνιακή προσέγγιση της γλώσσας , στη λειτουργική χρήση της και στην κοινωνικοπολιτισμική της διάσταση.

Το πρόγραμμα ακολουθεί το γνωστικό επίπεδο των μαθημάτων της πρωινής ζώνης και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση των στον προφορικό λόγο. Τα παιδιά ενθαρρύνονται στο να επικοινωνήσουν πάνω σε απλά θέματα της καθημερινότητας, να μιλήσουν για τον εαυτό τους , το περιβάλλον τους και τα ενδιαφέροντά τους.