Μελέτη προετοιμασία ελληνικών (2 ώρες καθημερινά)

Καθημερινή μελέτη για την προετοιμασία όλων των μαθημάτων του σχολείου.

Διδασκαλία εναρμονισμένη με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του κάθε μαθητή.