Εγγραφές

Οι εγγραφές  για τις τάξεις Β – ΣΤ  αρχίζουν την 1η Ιουνίου του προηγούμενου σχολικού έτους και λήγουν την προηγούμενη της έναρξης των μαθημάτων.

Το Σχολείο δέχεται αιτήσεις προεγγραφής νέων μαθητών για την Α` τάξη από την προηγούμενη σχολική χρονιά μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου.

Οι μαθητές   εγγράφονται  στην Α` τάξη με σειρά προτεραιότητας ,ανάλογα με τη σειρά υποβολής της αίτησης προεγγραφής, από 1-31 Μαρτίου 2021. Ως υπεράριθμοι εγγράφονται:

  • τα παιδιά του διδακτικού προσωπικού και
  • τα αδέλφια των μαθητών μας

Στην Α τάξη του Δημοτικού Σχολείου εγγράφονται μαθητές που έχουν την  ηλικία που ορίζει ο νόμος. Κάθε πράξη εγγραφής μαθητή που δεν έχει τη νόμιμη ηλικία είναι άκυρη.

Για την εγγραφή στην Πρώτη τάξη απαιτούνται:

  1. Φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού όπου αναγράφονται οι απαιτούμενοι εμβολιασμοί (φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας και της σελίδας εμβολίων)
  2. Ατομικό Δελτίο Υγείας (επισυνάπτεται) που προσκομίζεται εκ νέου στη Δ΄ τάξη
  3. Βεβαίωση φοίτησης νηπίου

Οι εγγραφές γίνονται ύστερα από αίτηση των γονέων ή κηδεμόνων των μαθητών, σύμφωνα με τις  οδηγίες που δίνονται με ανακοινώσεις του Σχολείου όσον αφορά στα νόμιμα δικαιολογητικά και τις οικονομικές υποχρεώσεις των γονέων ήτοι δίδακτρα, νόμιμα τέλη κ.λπ.