Πρόγραμμα Σπουδών

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Στο Δημοτικό Σχολείο “Αγιος Ιωσήφ” διδάσκονται όλα τα μαθήματα που προβλέπονται από το Υπουργείο Παιδείας για το Δημοτικό Σχολείο, με σκοπό την ολόπλευρη και ισόρροπη ανάπτυξη των προσωπικοτήτων των παιδιών.

Επιπλέον τα παιδιά διδάσκονται από την Α΄ Δημοτικού τη Γαλλική γλώσσα και την Αγγλική γλώσσα.

Οι μαθητές εισάγονται σταδιακά στον κόσμο της Πληροφορικής στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του εργαστηρίου Πληροφορικής.

Η επαφή των μαθητών με τα γνωστικά αντικείμενα γίνεται με τη βοήθεια επιλεγμένων εκπαιδευτικών για τη Μουσική, Φυσική Αγωγή και τις ξένες γλώσσες. Η όλη εργασία χαρακτηρίζεται από πνεύμα ευθύνης, κατανόησης και αγάπης για τους μικρούς μαθητές.

Τα προγράμματα που εκπονούνται στο πλαίσιο της Ευέλικτης ζώνης σε συνδυασμό με τις καινοτόμες δράσεις (Περιβαλλοντική, Αγωγή Υγείας, Πολιτιστικά θέματα) προσφέρουν στους μαθητές καινούριες εμπειρίες και γνώσεις.

Η εκμάθηση της Γαλλικής γλώσσας προετοιμάζει τα παιδιά για το δίπλωμα DELF Α1και Α2.

Με τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στην τάξη επιδιώκεται οι μαθητές να χαρούν, να ζήσουν την παιδική ηλικία, αλλά ταυτόχρονα να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις των καιρών μας.

Αλλες δραστηριοτητες

Κατά τη διάρκεια της Σχολικής χρονιάς οργανώνονται πολιτιστικές – καλλιτεχνικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με τον υπεύθυνο πολιτιστικών θεμάτων και καλλιτεχνικών αγώνων της Α/θμιας εκπαίδευσης καθώς και εκδηλώσεις που προάγουν την περιβαλλοντική συνείδηση των μαθητών υπό την αιγίδα του υπεύθυνου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης της Α/θμιας εκπαίδευσης. Επίσης στο σχολείο μας λαμβάνουν χώρα αθλητικές και άλλες εκδηλώσεις, που εντάσσονται στην όλη εργασία του Σχολείου.

Για την ψυχαγωγία των μαθητών οργανώνονται μαθητικές παραστάσεις, εκδρομές ψυχαγωγικού και διδακτικού χαρακτήρα, επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας.

Επίσης οργανώνονται πολιτιστικά εργαστήρια (χορωδία, ορχήστρα, θεατρικό εργαστήρι, σπορ).
Στο Σχολείο λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη.

Οι έκτακτες δαπάνες για την πρακτική διδασκαλία ορισμένων μαθημάτων (χειροτεχνία, μουσική) και τις εκδρομές βαρύνουν τους μαθητές.