Μελέτη προέτοιμασιας γαλλικών (2 ώρες την εβδομάδα)

Οι μαθητές με την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού Γαλλικών προετοιμάζουν τα καθήκοντα τους για το μάθημα των Γαλλικών της πρωινής ζώνης.