Εσωτερικός Κανονισμός Σχολείου

Το Σχολικό Έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει στις 31 Αυγούστου του επόμενου έτους.

Το Διδακτικό  έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει στις 21 Ιουνίου του επόμενου έτους.

Η διδασκαλία των μαθημάτων αρχίζει στις 11 Σεπτεμβρίου και λήγει στις 15 Ιουνίου του επόμενου έτους.

Ο χρόνος διδασκαλίας των μαθημάτων διαιρείται σε τρία τρίμηνα

Α) Α΄τρίμηνο από 11 Σεπτεμβρίου έως 10 Δεκεμβρίου

Β) Β΄τρίμηνο από 11Δεκεμβρίου  έως 10 Μαρτίου

Γ) Γ΄ τρίμηνο από 11 Μαρτίου έως 15 Ιουνίου

Μέσα σε 10 ημέρες από τη λήξη του κάθε τριμήνου παραδίδονται στους γονείς και κηδεμόνες οι έλεγχοι επίδοσης των μαθητών, ώστε να λάβουν γνώση για την πρόοδο των παιδιών τους κατά μάθημα και τη φοίτησή τους στο Σχολείο.

Η λειτουργία του Δημοτικού Σχολείου είναι πρωινή .Ώρα έναρξης των μαθημάτων ορίζεται για όλο το διδακτικό έτος η 8η πρωινή. Τα μαθήματα όλων των τάξεων ολοκληρώνονται ώρα 14.00΄. Το πρόγραμμα εργασίας του Ολοήμερου Σχολείου ολοκληρώνεται ώρα 16.00, με δυνατότητα παραμονής στο Σχολείο έως ώρα 16.30΄με την επίβλεψη βοηθητικού προσωπικού.

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Το Σχολείο έχει την οργάνωση και ακολουθεί το αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα που ορίζει το Υπουργείο Παιδείας. Το εκπαιδευτικό προσωπικό διαθέτει τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Το διδακτικό προσωπικό προγραμματίζει την ύλη όλων των τάξεων πριν την έναρξη των μαθημάτων, με βάση το επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα και τα διδακτικά βιβλία του Υπουργείου Παιδείας και συνεργάζεται με τον/την Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου  της  Περιφέρειας Θεσσαλίας στην οποία υπάγεται το Σχολείο μας.

Τα μαθήματα της Φυσικής Αγωγής, της Μουσικής και της Πληροφορικής διδάσκονται από ειδικευμένους καθηγητές σε αίθουσες κατάλληλα διαμορφωμένες κι εξοπλισμένες με σύγχρονο εποπτικό και τεχνολογικό υλικό. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ- ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Στο Δημοτικό Σχολείο “Άγιος Ιωσήφ” διδάσκονται όλα τα μαθήματα που προβλέπονται από το Υπουργείο Παιδείας για το Δημοτικό Σχολείο, με σκοπό την ολόπλευρη και ισόρροπη ανάπτυξη των προσωπικοτήτων των παιδιών.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Οι μαθητές εισάγονται σταδιακά στον κόσμο της Πληροφορικής στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του εργαστηρίου Πληροφορικής από την Α΄ τάξη , με την αξιοποίηση λογισμικών όπως της Technokids, Scratch. Επίσης στο πλαίσιο του Ολοήμερου Σχολείου πραγματοποιούνται επιπλέον προγράμματα ΤΠΕ,  projects διαθεματικότητας.

Η όλη εργασία χαρακτηρίζεται από πνεύμα  ευθύνης, κατανόησης και αγάπης για τους μικρούς μαθητές.

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ- ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Τα  προγράμματα που εκπονούνται στο πλαίσιο της Ευέλικτης ζώνης σε συνδυασμό με τις Σχολικές Δραστηριότητες (Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Αγωγή Υγείας, Προγράμματα πολιτισμού) και επιλεγμένες δραστηριότητες ενταγμένες στη διδακτική διαδικασία ήδη από την έναρξη του διδακτικού έτους,  προσφέρουν στους μαθητές καινούριες εμπειρίες και γνώσεις, εμπλουτίζοντας το υπάρχον σχολικό πρόγραμμα.

Διδακτικά αντικείμενα σε διάφορες ενότητες μαθημάτων προσεγγίζονται διαθεματικά, ώστε με τον συνδυασμό περισσότερων μαθημάτων το παιδί να κατακτά τη μάθηση μέσα από συνεργατικές βιωματικές και καινοτόμες δραστηριότητες με στόχο την ενεργή μάθηση.

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 

Τα παιδιά, σύμφωνα με την παράδοση του Σχολείου, διδάσκονται από την  Α΄ Δημοτικού τη Γαλλική γλώσσα, κατόπιν  σχετικής άδειας παρέκκλισης από το ΥΠΕΠΘ, και την Αγγλική επίσης από τη  Α΄ τάξη από ειδικευμένους καθηγητές. Η εκμάθηση της Γαλλικής γλώσσας προετοιμάζει τα παιδιά για τα διπλώματα D.E.L.F. με άριστα αποτελέσματα. Παράλληλα επιδιώκει να γνωρίσει στους μαθητές το γαλλικό πολιτισμό, μέσα στα πλαίσια του πολιτισμού της Ενωμένης Ευρώπης.

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Το  Δημοτικό Σχολείο «Άγιος Ιωσήφ» λειτουργεί ως Ολοήμερο από το σχολικό έτος 2003-2004.

Το Ολοήμερο Σχολείο βοηθά το παιδί να αξιοποιεί το χρόνο του μελετώντας  για την επόμενη ημέρα, αλλά και  να περνά ευχάριστα και δημιουργικά την ώρα του. Ταυτόχρονα οι γονείς αισθάνονται ήσυχοι, αφού το παιδί τους βρίσκεται στο χώρο του Σχολείου με υπεύθυνους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έχουν την επίβλεψη της μελέτης και της συμμετοχής του σε εποικοδομητικές δραστηριότητες

Στο πλαίσιο του Ολοήμερου Σχολείου το παιδί μπορεί να παρακολουθήσει  δραστηριότητες, τις οποίες επιθυμεί, που έχουν μεγάλη εκπαιδευτική αξία, αφού τα παιδιά που συμμετέχουν ικανοποιούν μέσω αυτών τα ενδιαφέροντά τους και τις κλίσεις τους και αναδεικνύουν την προσωπικότητά τους.

Ειδικότερα οι μαθητές/τριες μπορούν να παρακολουθήσουν: Θεατρικό παιχνίδι, Μουσική (Χορωδία και Ορχήστρα), Άθληση, Ελληνικούς χορούς, ΤΠΕ κι Εκπαίδευση (Πληροφορική), Προφορική εξάσκηση στη Γαλλική και στην Αγγλική γλώσσα.

Στις προαιρετικές δραστηριότητες συμπεριλαμβάνονται πολιτιστικοί όμιλοι όπως Λογοτεχνικό εργαστήρι, Αντιλογία, Δημιουργική Γραφή, S.T.E.M.

Οι δάσκαλοι των Προαιρετικών Δραστηριοτήτων συνεργάζονται με μικρές ομάδες παιδιών, πράγμα το οποίο διευκολύνει την εκπαιδευτική διαδικασία και την κάνει πιο αποτελεσματική.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Σύλλογο Γονέων, πραγματοποιούνται δράσεις στο Σχολείο όπως Όμιλος Ρομποτικής, Σκακιού.κ.ά.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Το Δημοτικό  Σχολείο δέχεται αγόρια και κορίτσια . Οι εγγραφές αρχίζουν την 1η Μαΐου του προηγούμενου σχολικού έτους και λήγουν την προηγούμενη της έναρξης των μαθημάτων. Το Σχολείο δέχεται αιτήσεις προεγγραφής μαθητών   για την Α΄ τάξη από τη 10η Ιανουαρίου  και αιτήσεις εγγραφής από την 1η Μαΐου μέχρι και την παραμονή της έναρξης μαθημάτων (11/9) εκάστου έτους. Οι μαθητές θα εγγράφονται στην Α΄ τάξη με σειρά προτεραιότητας ανάλογα με τη σειρά υποβολής της αίτησης εγγραφής.

Ως υπεράριθμοι εγγράφονται

Α) τα παιδιά του διδακτικού προσωπικού και

Β) τα αδέλφια των μαθητών μας

Στην πρώτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου εγγράφονται μαθητές που έχουν την  ηλικία που ορίζει ο νόμος. Κάθε πράξη εγγραφής μαθητή που έχει ηλικία μικρότερη από τη νόμιμη είναι άκυρη.

Για την εγγραφή στην Πρώτη τάξη απαιτούνται :

 1.        Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας, το οποίο εκδίδεται το τελευταίο πριν από την εγγραφή τρίμηνο και στο οποίο αναγράφεται ολογράφως  και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης και, σε περίπτωση που δεν αναγράφεται η ακριβής ημερομηνία γέννησης, ληξιαρχική πράξη γέννησης για τον έλεγχο της νόμιμης ηλικίας (αναζητείται από τη Δ/νση του Σχολείου μέσω του Πληροφοριακού συστήματος Myschool, όπως ορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας).
 2.        Φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού για να εξακριβωθεί αν έχει κάνει ο μαθητής τους απαιτούμενους εμβολιασμούς (φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας και της σελίδας εμβολίων)
 3.      Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)
 4.      Βεβαίωση Παρακολούθησης Νηπιαγωγείου

Οι εγγραφές γίνονται ύστερα από αίτηση των γονέων ή κηδεμόνων των μαθητών, σύμφωνα με τις  οδηγίες που δίνονται με ανακοινώσεις του Σχολείου όσον αφορά στα νόμιμα δικαιολογητικά και τις οικονομικές υποχρεώσεις των γονέων ήτοι δίδακτρα ή νόμιμα τέλη (εφόσον ορίζεται σχετικά από το Υπουργείο Παιδείας).

Μπορεί να μη γίνει αποδεκτή η επανεγγραφή του μαθητή ή να αποφασισθεί η διαγραφή του στις εξής περιπτώσεις:

Α. Για πειθαρχικό παράπτωμα του μαθητή και ύστερα από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, μετά την ενημέρωση του  αρμόδιου Διευθυντή  Εκπαίδευσης.

Β. Για παράβαση του Εσωτερικού Κανονισμού του Σχολείου, που διαπιστώνεται με πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων μετά την ενημέρωση του  αρμόδιου Διευθυντή  Εκπαίδευσης.

Γ. Για οικονομικούς λόγους (βλ.κεφάλαιο Οικονομικές Υποχρεώσεις Γονέων, σελ.14)

Είναι δυνατή η μετεγγραφή μαθητή από ιδιωτικό σε ιδιωτικό ή σε δημόσιο σχολείο, εφόσον ακολουθείται η νόμιμη διαδικασία.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Σχετικά με τη φοίτηση, τη βαθμολογία και τον τελικό βαθμό προόδου των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου τηρείται η ίδια διαδικασία, που προβλέπεται για τα Δημόσια Σχολεία από τα Π.Δ. 8/95 , 121/95 και 79/2017.

Προάγονται από τάξη σε τάξη ή απολύονται από το δημοτικό σχολείο όλοι οι μαθητές, που φοίτησαν για  χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από το μισό του διδακτικού έτους.

Μαθητές , που δεν φοίτησαν καθόλου ή διέκοψαν τη φοίτηση και διδάχτηκαν κατ’ οίκον λόγω σοβαρών οικογενειακών λόγων ή /και βραχυχρόνιων ή χρόνιων προβλημάτων υγείας, τα οποία δεν επέτρεπαν τη μετακίνηση και φοίτηση των μαθητών και πιστοποιούνται με βεβαίωση δημόσιου νοσοκομείου σύμφωνα με το Π.Δ. 79/2017, άρθρο 9, παραπέμπονται  σε κατατακτήριες προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις.

ΦΟΙΤΗΣΗ – ΑΠΟΥΣΙΕΣ

Η τακτική φοίτηση των μαθητών είναι υποχρεωτική και μόνο σε απόλυτη ανάγκη δικαιολογούνται απουσίες από το Σχολείο. Οι γονείς στην περίπτωση αυτή έχουν υποχρέωση να ειδοποιούν τηλεφωνικώς τη Διεύθυνση την ημέρα της απουσίας και να αναφέρουν τους λόγους. Αν πρόκειται για ασθένεια, με την επάνοδο στο Σχολείο προσκομίζουν βεβαίωση του γιατρού ή δήλωση του γονέα όταν οι απουσίες είναι 1- 2 ημερών. Εάν η νόσος είναι μεταδοτική, στην ιατρική βεβαίωση πρέπει να τονίζεται ρητά ότι παρήλθε το διάστημα του κινδύνου μετάδοσης της νόσου και επομένως μπορεί να φοιτήσει το παιδί στο σχολείο.

Σε περίπτωση αδιαθεσίας ο μαθητής πρέπει να παραμένει στο σπίτι, προκειμένου να παρακολουθηθεί η πορεία της υγείας του.

Όταν ο μαθητής δηλώσει ασθένεια κατά τη διάρκεια του μαθήματος, ειδοποιείται ο γονέας τηλεφωνικώς να προσέλθει, για να παραλάβει το μαθητή, αφού συμπληρώσει σχετική δήλωση αποχώρησης. Οι γονείς οφείλουν να είναι ιδιαίτερα αυστηροί στις απουσίες των παιδιών τους και να τις επιτρέπουν μόνο σε περίπτωση ανάγκης.

Σε περίπτωση απουσίας του παιδιού, τα καθήκοντά του θα βρίσκονται στο Γραφείο Διδασκόντων από όπου θα πρέπει να τα παραλάβει ο γονέας- κηδεμόνας μετά το πέρας των μαθημάτων έως ώρα 16.00΄.

Αν το παιδί αντιμετωπίζει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα υγείας (π.χ. διαβήτη, αλλεργίες, μυωπία κ.λπ.), είναι απαραίτητο να ενημερωθεί η Διεύθυνση του Σχολείου και ο/η υπεύθυνος/η εκπαιδευτικός, οι οποίοι τηρούν την απαιτούμενη εχεμύθεια.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 και το σχετικό εθνικό νομοθετικό πλαίσιο περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα προσωπικά στοιχεία και οι πληροφορίες που δίδονται στο Δημοτικό Σχολείο «Άγιος Ιωσήφ» Βόλου από τους γονείς των μαθητών είναι αυστηρά εμπιστευτικά και το σχολείο εξουσιοδοτείται να τα χρησιμοποιήσει και να τα επεξεργαστεί για λόγους σχετικούς  με την εκπλήρωση της εγγραφής και φοίτησης του μαθητή/τριάς στο Δημοτικό Σχολείο «Άγιος Ιωσήφ» Βόλου. Αποδέκτες αυτών των προσωπικών δεδομένων είναι οι εκπαιδευτικοί, οι διοικητικοί υπάλληλοι του Σχολείου καθώς και οι τρίτοι αρμόδιοι δημόσιοι φορείς όπως αυτοί προβλέπονται στις σχετικές νομοθετικές διατάξεις.

Ο γονέας ή/και ο κηδεμόνας του μαθητή/τριας με την εγγραφή του παιδιού του στο Σχολείο συμπληρώνει κάθε χρόνο  αίτηση στην οποία δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται και δίνει τη ρητή συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών  δεδομένων του μαθητή/τρίας και των δικών του,  από το Δημοτικό Σχολείο «Άγιος Ιωσήφ» Βόλου, είτε σε έντυπη μορφή είτε μέσω  των πληροφοριακών συστημάτων της για τον ως ανωτέρω σκοπό. Συγκατατίθεται επίσης ότι τα εντελώς απαραίτητα  προσωπικά δεδομένα του μαθητή ή/και   τα δικά του  μπορούν να αποστέλλονται  σε κάθε αρμόδιο τρίτο ειδικό συνεργάτη με τον οποίο συμβάλλεται ήδη ή θα συμβληθεί στο μέλλον το Δημοτικό Σχολείο «Άγιος Ιωσήφ» Βόλου  στο πλαίσιο  της εκπληρώσεως  του σκοπού της φοιτήσεως του μαθητή /τρίας ( ενδεικτικά σε ταξιδιωτικά πρακτορεία για εκπαιδευτικές ή ψυχαγωγικές εκδρομές, αεροπορικές εταιρίες, σε  summer camp, σε οργανισμούς ή πρεσβείες για την πιστοποίηση εξετάσεων και επάρκειας γλώσσας κλπ ).  Το Δημοτικό Σχολείο «Άγιος Ιωσήφ» Βόλου  δεσμεύεται ότι οι τρίτοι που θα εκτελούν για λογαριασμό του  επεξεργασία των εν λόγω προσωπικών δεδομένων θα έχουν συμμορφωθεί επίσης πλήρως με τα προβλεπόμενα στις σχετικές διατάξεις του ΓΚΠΔ και θα έχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας και διασφάλισης της ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας της επεξεργασίας των δεδομένων  προσωπικού χαρακτήρα που θα επεξεργάζονται.

Για τον ίδιο σκοπό θα πρέπει να συμπληρώσει ο γονέας γραπτά τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία, ανάρτηση, αποθήκευση σε ψηφιακά μέσα φωτογραφιών ή βίντεο  που επίσης αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Ο γονέας μπορεί  ελεύθερα να ασκήσει το  δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα  στην φορητότητα των δεδομένων, δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή, δικαίωμα εναντίωσης στην οιαδήποτε επεξεργασία τους.

Τα προσωπικά δεδομένα που εμπεριέχονται στην αίτηση εγγραφής όπως επίσης και τα τυχόν συνυποβαλλόμενα με αυτό δικαιολογητικά  διατηρούνται αποθηκευμένα στα αρχεία του Δημοτικού Σχολείου «Άγιος Ιωσήφ» Βόλου      με ασφάλεια σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται και απαιτείται για κάθε μία από τις κατηγορίες των δικαιολογητικών από τις σχετικές  νομοθετικές διατάξεις. Μετά από το απαιτούμενο από τον νόμο χρονικό διάστημα  διαγράφονται και καταστρέφονται με ασφαλή τρόπο είτε ηλεκτρονικά είτε έντυπα.

Όλα τα σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συμπεριλαμβάνονται σε έντυπο που συμπληρώνει ο γονέας κάθε χρόνο

 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Η συμπεριφορά των μαθητών προς τους δασκάλους , συμμαθητές και λοιπό προσωπικό πρέπει να είναι η αρμόζουσα στους καλούς τρόπους.

Οι μαθητές πρέπει να βρίσκονται στο Σχολείο 5΄ή 10΄ πριν γίνει η παράταξη στην αυλή για την ομαδική προσευχή. Ο σεβασμός της ώρας προσέλευσης είναι βασική υποχρέωση κάθε μαθητή.

Στην αίθουσα διδασκαλίας έχουν ορισμένη θέση. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων παρακολουθούν με προσοχή και συμμετέχουν δημιουργικά στη διδασκαλία προς όφελος δικό τους και των συμμαθητών τους.

Οφείλουν να φέρουν μαζί τους τα βιβλία τους και ό,τι χρειάζεται για την εργασία τους στο Σχολείο. Οι μαθητές μαθαίνουν να είναι υπεύθυνοι για τα προσωπικά και σχολικά τους  αντικείμενα (ρούχα, μολύβια, τετράδια, βιβλία, τσάντες), τα οποία θα φέρουν με αυτοκόλλητο ή με ανεξίτηλο μαρκαδόρο το όνομά τους. Δε φέρνουν μαζί τους αντικείμενα που δε χρησιμεύουν στη μαθησιακή διαδικασία π.χ. κινητά, παιχνίδια, ηλεκτρονικά ή άλλου είδους, περιοδικά, άσχετα βιβλία,  (παρά μόνο αν αυτό ζητηθεί από το Σχολείο). Επίσης δε φέρνουν μαζί τους αντικείμενα  αξίας, κοσμήματα  ή χρηματικά ποσά, για τα οποία το Σχολείο δεν έχει ευθύνη για ενδεχόμενη απώλεια.

Σε κάθε περίπτωση το παιδί είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για τα πράγματά του.

Οι μαθητές οφείλουν να διατηρούν καθαρούς τους χώρους του Σχολείου και να μην προκαλούν φθορές στα έπιπλα, στις εγκαταστάσεις και στα εποπτικά μέσα διδασκαλίας. Η καθαριότητα αποτελεί παράδοση του Σχολείου.

Για κάθε παράπτωμα μαθητή που κρίνεται σοβαρό από το δάσκαλο της τάξης και το Σύλλογο διδασκόντων, παίρνονται τα κατάλληλα παιδαγωγικά μέτρα.

Οι μαθητές αποχωρούν από το Σχολείο μετά το πέρας των μαθημάτων με τη συνοδεία των γονέων τους ή με τη συνοδεία άλλων προσώπων ή μόνοι τους, σύμφωνα με το σχετικό σημείωμα – δήλωση υπογεγραμμένη από το γονέα – κηδεμόνα που ορίζει τον τρόπο αναχώρησής τους από το Σχολείο, το οποίο συμπληρώνεται στην αρχή κάθε σχολική χρονιάς.

ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ

Οι μαθητές,  αγόρια και κορίτσια, οφείλουν να προσέρχονται ντυμένοι απλά και κόσμια στο Σχολείο, που είναι χώρος μάθησης, και να αποφεύγουν την εξεζητημένη εμφάνιση Στην ώρα άθλησης –γυμναστικής θα φορούν υποχρεωτικά  την φόρμα του Σχολείου και αθλητικά παπούτσια . Επίσης θα ενημερώνονται για τις ειδικές περιστάσεις (γιορτές, παρελάσεις, λοιπές εκδηλώσεις)στις οποίες θα πρέπει να φορούν την επίσημη στολή του Σχολείου.

 

ΕΟΡΤΕΣ – ΑΡΓΙΕΣ 

Το Σχολείο αργεί τις παρακάτω ημέρες:

 1. Τα Σάββατα και τις Κυριακές
 2. Την 28η Οκτωβρίου
 3. Την 17η Νοεμβρίου
 4. Την  ημέρα της εορτής του Πολιούχου της πόλης του Βόλου Αγίου Νικολάου (6η Δεκεμβρίου)
 5. Από την παραμονή Χριστουγέννων έως και την 7η Ιανουαρίου
 6. Την εορτή των Τριών Ιεραρχών (30η Ιανουαρίου)
 7. Την Καθαρά Δευτέρα
 8. Την 25η Μαρτίου
 9. Εορτή του Αγίου Ιωσήφ, προστάτη του Τάγματος (19 Μαρτίου)
 10. Από τη Μεγάλη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή της Διακαινησίμου (Διακοπές Πάσχα)
 11. Την 1η Μαΐου
 12. Την εορτή του Αγίου Πνεύματος

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Κατά τη διάρκεια της Σχολικής χρονιάς οργανώνονται πολιτιστικές, αθλητικές και άλλες  εκδηλώσεις, που εντάσσονται στην όλη εργασία του Σχολείου.

Για την ψυχαγωγία των μαθητών οργανώνονται μαθητικές παραστάσεις, εκδρομές  ψυχαγωγικού και διδακτικού χαρακτήρα, επισκέψεις σε αρχαιολογικούς και άλλους χώρους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις περί εκδρομών   του Υπουργείου Παιδείας.

Επίσης στο χώρο του Σχολείου  λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη. Τα παιδιά δανείζονται από τη βιβλιοθήκη του Σχολείου βιβλία, τα οποία θα πρέπει με υπευθυνότητα να φροντίζουν να επιστρέψουν έγκαιρα και μάλιστα σε καλή κατάσταση, διαφορετικά θα πρέπει να τα αντικαταστήσουν.

Ο εκκλησιασμός των μαθητών γίνεται σύμφωνα με τις εγκύκλιες διαταγές του Υπουργείου.

Οι έκτακτες δαπάνες για την πρακτική διδασκαλία ορισμένων μαθημάτων (χειροτεχνία, μουσική) και τις εκδρομές βαρύνουν τους μαθητές.

Η συμμετοχή των μαθητών στις κάθε είδους εκδηλώσεις, εθνικές εορτές και παρελάσεις, είναι υποχρεωτική, εφόσον δεν συντρέχουν σοβαροί λόγοι.

ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Το Σχολείο δίνει μεγάλη σημασία στη στενή συνεργασία με τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών.

Η συνεργασία αυτή προσφέρει εγγυήσεις, τόσο στους ίδιους όσο και στο εκπαιδευτικό προσωπικό για την έγκαιρη διάγνωση των αλλαγών που μπορεί να συμβούν στον/στην μαθητή/τρια κατά τη διάρκεια της φοίτησής του/της στο Σχολείο (παρατήρηση ελλιπούς συγκέντρωσης του παιδιού στη μαθησιακή διαδικασία, αδιαφορίας και δυσχέρειας στη συνεργασία με συμμαθητές κι εκπαιδευτικούς, δυσκολία στην παρακολούθηση του ρυθμού της τάξης, εμφάνιση επιθετικής συμπεριφοράς ή ηθελημένης απομόνωσής του, κούρασης).

Ο δάσκαλος με τον γονέα με κοινή τους ευθύνη φροντίζουν να συζητούν συχνά και να ανταλλάσσουν μεταξύ τους απόψεις για την πρόοδο και τα προβλήματα του μαθητή. Το πνεύμα του αμοιβαίου σεβασμού και εμπιστοσύνης είναι απαραίτητο για την εξασφάλιση ομαλών και αποδοτικών σχέσεων συνεργασίας. Για το λόγο αυτό κάθε εκπαιδευτικός του Σχολείου ορίζει εβδομαδιαία ώρα συνεργασίας που ανακοινώνεται σε όλους τους γονείς με σχετικό ενημερωτικό σημείωμα στην αρχή της χρονιάς. Το Σχολείο και οι γονείς συμβάλλουν ενεργά στη διαμόρφωση αυτού του πνεύματος.

Οι γονείς και συνοδοί των παιδιών παρακαλούνται να περιμένουν για να παραλάβουν το παιδί  στην  είσοδο της αυλής , καθώς, σύμφωνα με το Π.Δ.79/2017, «Κατά τη διάρκεια του χρόνου της προσέλευσης των μαθητών δεν παρευρίσκεται χωρίς άδεια στο χώρο του σχολείου κανείς εκτός των μαθητών και των εκπαιδευτικών και «κανένα άτομο πλην των εκπαιδευτικών δε μπορεί να παραμένει εντός του σχολικού χώρου κατά τη διάρκεια λειτουργίας της σχολικής μονάδας».

  Εάν προκύψει κάποιο θέμα διαφωνίας ανάμεσα στο παιδί και  σε κάποιο/α συμμαθητή/τριά του, οι γονείς απαγορεύεται   να απευθύνονται οι ίδιοι στο άλλο παιδί (για να το νουθετήσουν, να το συμβουλέψουν ή να το μαλώσουν), αλλά πρέπει να ενημερώνουν τον/τη  δάσκαλο/α του παιδιού ή τη Δ/νση του Σχολείου, προκειμένου να διευθετηθεί το ζήτημα άμεσα. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 

Τα δίδακτρα που καθορίζονται από το Σχολείο είναι ετήσια και καταβάλλονται σε 5 δόσεις ( στην αρχή κάθε διμήνου) ή στην αρχή κάθε μήνα.

Το Μάιο κάθε έτους αποστέλλεται στους γονείς των μαθητών το ειδικό έντυπο δήλωσης για εγγραφή, το οποίο συμπληρώνεται από τους ενδιαφερόμενους. Οι εγγραφές γίνονται τον Ιούνιο και οι γονείς καταβάλλουν ένα ποσό που συμψηφίζεται με τα δίδακτρα του νέου σχολικού έτους. Αν οι γονείς αλλάξουν γνώμη, το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται.

Σε περίπτωση μη εξόφλησης των διδάκτρων του προηγούμενου σχολικού έτους δεν είναι δυνατή η επανεγγραφή του μαθητή στο Σχολείο.

Ως δίδακτρα θεωρούνται και τα κάθε είδους ποσά που εισπράττονται για την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών που τελούν σε συνάρτηση με την εκπαιδευτική υπηρεσία, δηλαδή εκπαιδευτικά τέλη, παράβολο εγγραφής, χαρτόσημο κ.λ.π. Αύξηση των διδάκτρων δε γίνεται κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.

ΘΕΣΜΟΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ

Η παρουσία των Αδελφών στο Σχολείο συμβάλλει στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών, σύμφωνα με τα χριστιανικά και ανθρωπιστικά ιδεώδη.

Με την αγάπη και το ενδιαφέρον, για κάθε παιδί ξεχωριστά, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη και την καλλιέργεια της προσωπικότητάς του.

Για το Σκοπό αυτό συνεργάζονται με τον Διευθυντή και τους Διδάσκοντες στο Σχολείο.

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

Αποτελείται από τον Διευθυντή και τους διδάσκοντες, που εργάζονται καθημερινά για την ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών τους. Συμβάλλουν και αυτοί στην καλύτερη λειτουργία του Σχολείου με την υποδειγματική συμπεριφορά τους και την προσπάθειά τους να δημιουργήσουν πνεύμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και διαλόγου. Πέρα από το διδακτικό τους έργο καλλιεργούν και το ανάλογο για το Σχολείο ήθος. Δεν περιορίζονται μόνο στην παροχή εγκυκλίων γνώσεων, αλλά φροντίζουν για τη διάπλαση χαρακτήρα και τη διαμόρφωση ήθους των μαθητών τους.

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Αποτελείται από τους γονείς όλων των μαθητών, οι οποίοι εκπροσωπούνται από ένα εκλεγμένο προεδρείο .

Δεν αναμειγνύονται στη διοίκηση και στη διαχείριση του Σχολείου, αλλά προσπαθούν να συμβάλλουν στην πρόοδο του Σχολείου με τις ιδέες τους και τη δημιουργία καλών σχέσεων μεταξύ γονέων και δασκάλων.

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Αποτελείται από όλους τους παλαιούς μαθητές που έχουν φοιτήσει στο Σχολείο και τρέφουν αισθήματα πραγματικής αγάπης γι’ αυτό. Ο Σύλλογος είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ των μαθητών που φεύγουν και των μαθητών που έρχονται και ο ρόλος του είναι η συμπαράσταση στο έργο του Σχολείου.