Απογευματινή Ζώνη

Σε μια εποχή που ο ελεύθερος χρόνος των παιδιών τείνει να εξαλειφθεί η πρόταση των απογευματινών δραστηριοτήτων, αποτελεί μια ουσιώδη εκπαιδευτική παρέμβαση, καθότι σ` αυτό γίνεται εποικοδομητική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου. Αυτές έχουν ως σκοπό το παιδί να περάσει ευχάριστα και δημιουργικά την ώρα του μετά το πέρας του βασικού προγράμματος και ταυτόχρονα οι γονείς να αισθάνονται ήσυχοι, αφού το παιδί τους βρίσκεται στο χώρο του Σχολείου με υπεύθυνους εκπαιδευτικούς και αξιοποιεί το χρόνο του κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

* Η μελέτη- προετοιμασία αρχίζει μετά το πέρας του ωρολογίου προγράμματος και το παιδί , με την επίβλεψη δασκάλας, προετοιμάζεται κατά το μεγαλύτερο βαθμό για τα καθήκοντα της επόμενης ημέρας με τρόπο μεθοδικό, οργανωμένο και αβίαστο.

* Οι Προαιρετικές Δραστηριότητες (Π.Δ.) είναι λειτουργίες καθαρά εκπαιδευτικές με επιλεκτικό χαρακτήρα κι έχουν μεγάλη εκπαιδευτική αξία, αφού τα παιδιά που συμμετέχουν ικανοποιούν μέσω αυτών τα ενδιαφέροντά τους και τις κλίσεις τους και αναδεικνύουν την ατομικότητά τους. Οι Προαιρετικές Δραστηριότητες πραγματοποιούνται σε χρόνο πέραν του υποχρεωτικού προγράμματος του Σχολείου μας και συμπληρώνουν το εθνικό σύστημα παιδείας.

* Οι δάσκαλοι των Προαιρετικών Δραστηριοτήτων διδάσκουν το μάθημα της ειδικότητάς τους σε μικρές ομάδες παιδιών πράγμα το οποίο διευκολύνει την εκπαιδευτική διαδικασία και την κάνει πιο αποτελεσματική.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

Φαγητό: 13.00΄- 13.15΄ Δευτέρα έως Παρασκευή

Μελέτη- προετοιμασία (όλες οι τάξεις μετά τη λήξη του ημερήσιου προγράμματος και μετά το διάλειμμα για φαγητό) έως ώρα 16.15΄.