14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014

Ο Σύλλογος Αποφοίτων της Ελληνογαλλικής Σχολής συμμετείχε στη δεξίωση του επίτιμου Προξένου της Γαλλίας στο Βόλοκ. Roland Ficher την Τρίτη 15.7.2014. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Πρόξενος της Γαλλίας στη Θεσσαλονίκη κ. Christophe le Rigoleur.