ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΘΜΑ , ΑΛΕΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ

Το Μάρτιο 2016  πραγματοποιήθηκε ενημερωτική εκδήλωση για το βρογχικό άσθμα-αλεργία-λοιμώξεις του αναπνευστικού με καλεσμένους τους ιατρούς Γ. Καπότση και Κ. Χρήστου.