Καθαρισμός της ακτής Λεχωνίων

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εκστρατείας Εθελοντικού Καθαρισμού Ακτών, διεθνής εθελοντική πρωτοβουλία της HELMEPA, και για να αποκτήσουμε συνείδηση της προστασίας του περιβάλλοντος κάναμε καθαρισμό της παραλίας των Λεχωνίων (Καρνάγιο) την Κυριακή 16.10.2016 με συνοδό το γονέα και αντιπρόεδρο του Συλλόγου Aυτοδυτών Βόλου κ. Νικόλαο Πιλάτο.