Διημερίδα για τους εκπαιδευτικούς των Ελληνογαλλικών Δημοτικών Σχολείων του Αγίου Ιωσήφ

Στις 6 και 7 Σεπτεμβρίου
πραγματοποιήθηκε στον Βόλο επιμορφωτική διημερίδα για τους εκπαιδευτικούς των τριών ελληνογαλλικών δημοτικών σχολείων του Τάγματος του Αγίου Ιωσήφ. Με τη στήριξη των Αδελφών του Τάγματος και την καθοδήγηση έμπειρων επιμορφωτών απασχολήθηκαν με επίκαιρα θέματα παιδείας και εκπαίδευσης. Η διημερίδα ήταν συνέχεια της προηγούμενης που είχε πραγματοποιηθεί στα Καμένα Βούρλα τον Ιούνιο του 2011.

Σκοπός της, η διαρκής ανατροφοδότηση των εκπαιδευτικών μας προκειμένου να ανανεώνουν και να εμπλουτίζουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους προς όφελος ολόκληρης της εκπαιδευτικής κοινότητας, ιδιαίτερα δε των μαθητών και μαθητριών μας.