ΖΩ-γραφίζοντας και φωτογραφίζοντας το καλοκαίρι

Τα παιδιά ΖΩ-γραφιζουν και φωτογραφίζουν το καλοκαίρι.
Η πρώτη εβδομάδα του Μαραθώνιου Καλλιτεχνικης Δημιουργίας τελείωσε …
Το καλοκαίρι συνεχίζεται …