Σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Τα Εκπαιδευτήρια του Τάγματος του Αγίου Ιωσήφ της Εμφανίσεως, Ελληνογαλλική Σχολή Άγιος Ιωσήφ Πεύκης, Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne D Arc, Ελληνογαλλική Σχολή “Άγιος Ιωσήφ” Βόλου, διοργανώνουν επιμορφωτική εξ αποστάσεως διημερίδα με θέμα:
Σχολική εξ Αποστάσεως εκπαίδευση: σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού , η αντιστροφη τάξη και η υποστήριξη μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Η διημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2020 και Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2020.