Παρουσίαση βιβλίου των εκδόσεων Hachette

Les éditions Hachette FLE ont le plaisir de vous convier à la présentation de son nouveau DELF Scolaire et Junior édition enrichie pour la Grèce.

Ces présentations seront animées par Nelly MOUS, auteure et chargée de programmes au CIEP

Σημ:Η παρουσίση αφορά εκπαιδευτικούς Γαλλικών