Ομιλία για το αναπαραγωγικό σύστημα στην Στ τάξη

Τη Δευτέρα 23 Μαϊου μαθητές και εκπαιδευτικοί της Στ τάξης, συνεχίζοντας τις δράσεις στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων και την ενότητα Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση, αλλά και του αντίστοιχου κεφαλαίου στο μάθημα της Φυσικής για το Αναπαραγωγικό σύστημα είχαν τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον κ.Χρήστο Βενέτη, γυναικολόγο, και την κ.Αναστασία Οικονόμου, παιδίατρο , οι οποίοι συζήτησαν με τα παιδιά για τα όργανα αναπαραγωγής και τις λειτουργίες τους ,τη σωστή υγιεινή του σώματός μας ,τον τρόπο μετάδοσης σεξουαλικών νοσημάτων καθώς και τον σωστό τρόπο αντισύλληψης . Τα παιδιά βρίσκονται σε μια ηλικία με αρκετές απορίες και τους έγινε σαφές από τους γιατρούς ότι όλα λύνονται με συμβουλές από τους γονείς και από κάποιον ειδικό.Τους ευχαριστούμε πολύ