Ομιλία για την ομαλή επάνοδο των μαθητών στο Σχολείο

Ομιλία για την ομαλή επάνοδο των μαθητών στο Σχολείο πραγματοποιήθηκε από την κ. Αβαγιανού ,Ψυχολόγο, στους γονείς των μαθητών/τριών της Α΄, Β΄ τάξης. Η κ. Αβαγιανού αναφέρθηκε στον ρόλο των γονέων στην επιστροφή των παιδιών , καθώς συνήθως το άγχος των γονέων και η ανασφάλεια που ίσως νιώθουν οι ίδιοι, μεταφέρεται στο παιδί. Αντίστοιχα όταν ο γονέας νιώθει σιγουριά, ασφάλεια για την αλλαγή που θα συμβεί στη ζωή του παιδιού αλλά και της οικογένειας μετά την ολοκλήρωση των διακοπών με την έναρξη της λειτουργίας των σχολείων, αυτή τη σιγουριά και τη σταθερότητα βιώνει και το παιδί στη δική του νέα καθημερινότητα. Για να γίνει η επιστροφή στο Σχολείο ήπια, καλό είναι να δοθεί τόσο στα παιδιά όσο και στους ενήλικες ο χρόνος προσαρμογής και εξοικείωσης με τα νέα δεδομένα.

Σε ό,τι αφορά  την εξοικείωση των παιδιών με τη σχολική εργασία η κ. Αβαγιανού υπογράμμισε ότι συχνά οι γονείς δίνουν έμφαση στην απόκτηση γνώσεων, αφήνοντας στο περιθώριο την ανάπτυξη  των κοινωνικών δεξιοτήτων στα παιδιά.  Θα πρέπει να δοθεί η ευκαιρία στους μικρούς μαθητές και τις μικρές μαθήτριες να νιώθουν ψυχική ηρεμία, ευτυχία, να υπάρχει μία ισορροπία ανάμεσα στη γνώση και στο συναίσθημα.

Στην περίπτωση που το παιδί παρουσιάσει κάποια αλλαγή στη συμπεριφορά του με αφορμή κάποιο γεγονός που έχει βιώσει,  είναι καταλυτική η σχέση που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα σε αυτό και τους γονείς του. Είναι ζωτικής σημασίας η διαθεσιμότητα του γονέα, κάτι που θα τον βοηθήσει να επισημάνει τις αλλαγές που συμβαίνουν στο παιδί του και να  του συμπαρασταθεί σεβόμενος τις επιθυμίες του χωρίς καταπίεση,  με αγάπη, κατανόηση, χαρά.