Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση με υγεία, αγάπη και αισιοδοξία

Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση με υγεία, αγάπη και αισιοδοξία μάς εύχονται οι μαθητές και οι μαθήτριες των Δημοτικών Σχολείων του Αγίου Ιωσήφ της Εμφανίσεως στην Ελλάδα, της Ελληνογαλλικής Σχολής Άγιος Ιωσήφ Πεύκης, της Ελληνογαλλικής Σχολής Jeanne d` Arc Πειραιά και του Δημοτικού Σχολείου Άγιος Ιωσήφ Βόλου.