Καλά αποτελέσματα !

Καλά αποτελέσματα και καλό καλοκαίρι  στους αποφοίτους του σχολείου μας που συμμετείχαν  στις πανελλήνιες εξετάσεις

Με πολλή αγάπη  από τη Διεύθυνση &  τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας .