ΗΜΕΡΙΔΑ

«Για να διαπαιδαγωγήσεις ένα παιδί, χρειάζεται ολόκληρο χωριό»
Ημερίδα Πνευματικής Επιμόρφωσης συνδιοργάνωσαν την 1η Φεβρουαρίου 2020 τα Μαριανά Εκπαιδευτήρια και οι Σχολές των Αδελφών του Αγίου Ιωσήφ, με στόχο εκπαιδευτικοί και προσωπικό των σχολείων να εμβαθύνουν στην παιδαγωγική της χριστιανικής αγάπης.