Ημερίδα Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών

Την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019 εκπαιδευτικοί του σχολείου μας είχαν τη χαρά να συμμετάσχουν σε ημερήσιο επιμορφωτικό
σεμινάριο με τίτλο «Κατανοώ πώς κατανοώ- Μια
διαφοροποιημένη κειμενοκεντρική προσέγγιση» που διεξήχθη
στους χώρους της Ελληνογαλλικής Σχολής Jeanne D Arc στον Πειραιά.
Συντελεστές της ημερίδας ήταν το Δημοτικό Σχολείο
της Jeanne D  Arc και η κ.Ζωή Κρόκου, διδάκτορας Ειδικής
Παιδαγωγικής του ΕΚΠΑ με μεταπτυχιακή ειδίκευση στη
Διδακτική της Γλώσσας.

 Αντικείμενο της επιμόρφωσης ήτανμια νέα προσέγγιση της διδασκαλίας της γλώσσας με στόχοτην κατανόηση των κειμένων μέσα από δραστηριότητες που θέτουν τα παιδιά σε εγρήγορση αναζητώντας στο κείμενο
πληροφορίες ενδοκειμενικές, λεξιλογικές αλλά και
διακειμενικές, καθώς διαβάζοντάς το κάνουν συνειρμούς με
άλλα συναφή κείμενα.Στην ημερίδα συμμετείχαν δάσκαλοι και δασκάλες από τα δημοτικά σχολεία των Αδελφών του Αγίου Ιωσήφ και τα Λεόντεια δημοτικά σχολεία, που εργάστηκαν σε ομάδες παράγοντας σημαντικό έργο.
Μετά από συνεργασία ενός χρόνου το δημοτικό σχολείο της Jeanne D’ Arc και η κ.Κρόκου έχουν συγγράψει ένα εγχειρίδιο σχετικό με τον νέο τρόπο διδασκαλίας της κειμενικής κατανόησης, το οποίο θα αποτελέσει ένα χρήσιμο κι αποτελεσματικό εργαλείο στη διδασκαλία του μαθήματος της Γλώσσας.