Η Στ τάξη στήριξε με την Καντίνα Αγάπης το Κοινωνικό Φροντιστήριο

Η Στ τάξη με την καντίνα αγάπης  της  27 ης Σεπτεμβρίου ενίσχυσε το Κοινωνικό Φροντιστήριο του Βόλου με την αγορά χαρτικών και  γραφικής ύλης, απαραίτητων για τη λειτουργία των τάξεων του.

Οι εθελοντές καθηγητές του Φροντιστηρίου μας έστειλαν την ακόλουθη επιστολή για να μας γνωρίσουν τους σκοπούς τους:

Το Κοινωνικό Φροντιστήριο Βόλου είναι μία εθελοντική ομάδα καθηγητών που λειτουργεί αυτόνομα από το 2013. Σκοπός της ίδρυσής μας ήταν η προσφορά και η βοήθεια στον τομέα της Παιδείας με ανιδιοτελή τρόπο.
Πιο συγκεκριμένα στόχος της ομάδας μας είναι η ενίσχυση των μαθητών του
Λυκείου και κυρίως των μαθητών της τρίτης Λυκείου των οποίων οι οικογένειες
αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στο
μεγάλο οικονομικό βάρος των φροντιστηρίων της 3 ης λυκείου.
Προσπαθούμε με τον καλύτερα δυνατό τρόπο να προσφέρουμε μαθήματα υψηλής
ποιότητας και στήριξη σε παιδιά που έχουν πραγματικά ανάγκη μία ευκαιρία για την
συνέχιση των σπουδών τους. Το Κοινωνικό Φροντιστήριο Βόλου είναι πάντοτε
έτοιμο παρόλες τις ελλείψεις να προσφέρει ό,τι καλύτερο για τους μαθητές.
Τα τελευταία δύο χρόνια στο πλαίσιο του φροντιστηρίου λειτουργεί Συμβουλευτικός
Σταθμός με σκοπό την περαιτέρω στήριξη των μαθητών σε ψυχολογικό επίπεδο. Οι
δράσεις του Σταθμού αφορούν τόσο την διεξαγωγή εκδηλώσεων με σχετική
θεματολογία (Άγχος, Διαχείριση Άγχους, Διατροφή, Κίνδυνοι του Διαδικτύου), όσο
και προσωπικές συναντήσεις μαθητών με ειδικούς, εφόσον το θεωρήσουν οι ίδιοι και
οι γονείς τους αναγκαίο.
Πιστεύουμε, ότι σε τόσο δύσκολες εποχές, είναι αδήριτη ανάγκη να έχουν όλα τα
παιδιά ίσες ευκαιρίες για πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, χωρίς
αποκλεισμούς, είτε οικονομικούς είτε κοινωνικούς.