Η Ανάσταση του Θεανθρώπου να χαρίζει ελπίδα και να γεμίζει αισιοδοξία τις ψυχές των ανθρώπων

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ &
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ!
Οι Αδελφές, η Διεύθυνση,
οι Διδάσκοντες και οι Μαθητές
του Δημοτικού Σχολείου
«Άγιος Ιωσήφ» Βόλου