ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΜΕΡΑ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΕ ΔΡΑΣΗ E- TWINNING ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΜΕΡΑΣ ΓΛΩΣΣΩΝ.

https://padlet.com/meropistam/r6hndlenc1mu