Επιμόρφωση καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας του Ν. Μαγνησίας

Τη Δευτέρα 28/5/2019 η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου για τη Γαλλική Γλώσσα κ. Χαίδω Νάτση διοργάνωσε στο Σχολείο μας επιμόρφωση των καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας του Ν. Μαγνησίας της Α/θμιας εκπαίδευσης με θέμα «Σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία της Γαλλικής Γλώσσας σε μαθητές Δημοτικού».
Η Ημερίδα περιελάμβανε εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής: «À la maniére de Paul Éluard…» και εργαστήρι Πολυαισθητηριακής μάθησης με θέμα: «Dans ma famille, il y a…»