Επιμόρφωση καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας

Πασχαλινές ευχές από τα παιδιά

Την Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2022 πραγματοποιηθηκε δια ζώσης επιμορφωτικό σεμινάριο στο Σχολείο μας που διοργανώθηκε από το ΠΕ.Κ.Ε.Σ Θεσσαλίας, τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Γαλλικής Γλώσσας, κ. Χάιδω Νάτση και την Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Συνεργασίας (SCE) της Γαλλικής Πρεσβείας στην Ελλάδα.

Θέμα επιμόρφωσης: «Exploiter les arts visuels en classe de FLE» / «Αξιοποίηση των εικαστικών τεχνών στην τάξη της Γαλλικής, ως ξένης γλώσσας».

Επιμορφώτρια η κ. Φωτεινή Σίμογλου, Εκπαιδευτικός Γαλλικής Γλώσσας, αποσπασμένη στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ.

Την επιμόρφωση παρακολούθησαν εκπαιδευτικοί Γαλλικής Γλώσσας των σχολικών μονάδων ΠΕ και ΔΕ Μαγνησίας.

Η επιμόρφωση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της «Χάρτας Συνεργασίας» που έχει υπογραφεί μεταξύ της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Συνεργασίας (SCE) της Γαλλικής Πρεσβείας στην Ελλάδα και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων την 4η Απριλιου 2022.