Δημοτικό Σχολείο Άγιος Ιωσήφ Βόλου: Πυρήνας Γαλλικής γλώσσας και πολιτισμού