Διαγωνισμός ΠΥΘΑΓΟΡΑ

Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (ΕΜΕ), λόγω της πανδημίας, σε συντονισμό με τις προσπάθειες του κοινωνικού συνόλου και της πολιτείας, αποφάσισε να υλοποιήσει τον διαγωνισμό  ΠΥΘΑΓΟΡΑ  ηλεκτρονικά  στις  13/2/2021 .

Ο διαγωνισμός έχει  την επίσημη έγκριση του Υπουργείου Παιδείας.

Εγγραφή των μαθητών (από Β  Δημοτικού ως  Γ Γυμνασίου)

20/11/2020 – 4/2/2021

αποκλειστικά στο κέντρο που θα επιλέξει ο μαθητής .

Εγγεγραμμένος θεωρείται ο μαθητής μόνο  όταν έχει εξοφλήσει τη συνδρομή των 10€ για το περιοδικό «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ» (1 ετήσιο τεύχος) , το οποίο θα παραλάβει από το κέντρο λίγες ημέρες μετά τον διαγωνισμό.

Οι μαθητές / μαθήτριες θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους ένα ψηφιακό μέσον (pc, laptop, tablet κ. λ. π) , το οποίο θα έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Μία συγκεκριμένη ώρα θα μπει ο καθένας/ καθεμιά σε έναν ειδικά διαμορφωμένο ψηφιακό περιβάλλον χρησιμοποιώντας έναν μοναδικό κωδικό, που θα έχει δοθεί  μόλις εγγραφεί. Θα έχει ορισμένο χρόνο να απαντήσει στις 25 ερωτήσεις του διαγωνισμού, ενώ μόλις ο χρόνος εξαντληθεί, θα σταματά η δυνατότητα να απαντά σε ερωτήσεις.

Σε επόμενη φάση θα δοθούν στα κέντρα λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τεχνικό μέρος του διαγωνισμού, τα απαραίτητα για την εγγραφή των μαθητών κ. λ. π. και θα υπάρξει επιπλέον λεπτομερής ενημέρωση μέσω της ιστοσελίδας της ΕΜΕ.