Χουάν Μιρό από τη Στ τάξη

Την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου εμείς τα παιδιά της Στ ´ τάξης πραγματοποιήσαμε πρόγραμμα σχετικά με τον ζωγράφο Χουάν Μιρό. Είδαμε, ακούσαμε, φανταστήκαμε, δημιουργήσαμε.