Το Τετράδιο της Τέχνης Γ τάξη

Στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης: Το τετράδιο της Τέχνης,  η τρίτη τάξη δημιουργεί προσωπίδες , μελετά τις Μούσες και τα παιδιά παίζουν παιχνίδι αναγνωρίζοντας κάθε μία από αυτές.