Στερεοσκοπικές φωτογραφίες στο Σχολείο μας

Ο κ  Ευσταθιος Ζαφρατζάς  παρουσιάσε στους μαθητές του Σχολείου μας στερεοσκοπικές φωτογραφίες με σκηνές από έργα του Ιουλίου Βέρν καθώς και σπάνιες εκδόσεις βιβλίων του. Τα παιδιά εντυπωσιάστηκαν από την καινοτομία των αρχών του 20 αιώνα και από την ποικιλία συσκευών  προβολής και φωτογραφιών.