Πρόγραμμα για τον ζώγραφο Ν. Γύζη από την ΣΤ τάξη

Οι μαθητές της Στ τάξης το Νοέμβριο 2016 παρακολούθησαν στο ΚΔΑΠ Νεάπολης εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το ζωγράφο Ν. Γύζη