Παραμύθι :Το Ταξίδι της φιλίας της Ελλάδας και της Ευρώπης

Στο πλαίσιο του προγράμματος Teachers for Europe οι μαθητές της ΣΤ τάξης έγραψαν και εικονογράφησαν ένα παραμύθι για τη φιλία δύο κοριτσιών, της Ελλάδας και της Ευρώπης .

https://www.storyjumper.com/book/index/53819445/TEACHERS-FOR-EUROPE