Ομιλία από την κ. Ζαφείρη

Οργάνωση του χρόνου μελέτης και δραστηριοτήτων του παιδιού

Στις  7 -11- 2012 με πρωτοβουλία του Σχολείου, διοργανώθηκε ομιλία με θέμα «Οργάνωση του χρόνου μελέτης και δραστηριοτήτων του παιδιού» από την κ. Μ. Ζαφείρη, ψυχολόγο Κε.Συ.Σ.Ε. (Κέντρο Συμβουλευτικής, Στήριξης και Ενημέρωσης). Η κ. Ζαφείρη τόνισε  ότι η άριστη σχέση παιδιού –γονέα δε θα πρέπει να καταπονείται από τη διαδικασία της Μελέτης, αλλά θα πρέπει να βοηθά ουσιαστικά το παιδί, το οποίο θα πρέπει σταδιακά να μάθει να οργανώνει το χρόνο του με τον αποτελεσματικότερο τρόπο, χωρίς εντάσεις και άγχος. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις εξωσχολικές δραστηριότητες των παιδιών, η ενασχόληση με τις οποίες θα πρέπει να τα ευχαριστεί και να ενισχύει την αυτοεκτίμησή τους.  Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη σχέση του παιδιού με την Τηλεόραση, η οποία, με την αλόγιστη χρήση της, παρατείνει το χρόνο Μελέτης και συρρικνώνει τον ελεύθερο χρόνο όλης της οικογένειας. Σημαντική είναι η ευθύνη του γονέα όσον αφορά στην υγεία του εαυτού του: ο ήρεμος και ισορροπημένος γονιός, μπορεί να βοηθήσει το παιδί του με ευσυνειδησία και υπευθυνότητα να οργανώσει το χρόνο του, χωρίς να του μεταφέρει τα δικά του άγχη.