Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Κ. ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΓΟΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Στις 8 Απριλίου επισκέφτηκε την Πρώτη τάξη του σχολείου μας ο συγγραφέας κ. Κώστας Μάγος. Τα παιδιά είχαν διαβάσει το βιβλίο του «Ο Τραμ» και συζήτησαν μαζί του γι’αυτό. Με τα μαγικά του….. ο συγγραφέας ζωντάνεψε και το ίδιο το σκυλάκι τον Τραμ και τα παιδιά συζήτησαν μαζί του εκδηλώνοντας έτσι τα συναισθήματα και τις σκέψεις τους. Στο τέλος το κάθε παιδί χάρισε στον ΤΡΑΜ μία ζωγραφιά και στον κύριο Μάγο ……ένα μεγάλο ευχαριστώ για την επίσκεψή του.