Η Δ τάξη στο Στέκι του Παιδιού

Οι μαθητές της Δ τάξης παρακολούθησαν  στο Στέκι Παιδιού τι πρόγραμμα ” Η Γέννηση του Χριστού μέσα από τη Βυζαντινή Τέχνη”.Τα παιδιά συζήτησαν για τη Γέννηση, παρακολούθησαν και περιέγραψαν Βυζαντινές εικόνες και έκαναν οι ίδιοι αναπαράσταση.Στη συνέχεια κατασκεύασαν με πηλό ένα αγαλματάκι της Παναγίας με τον Χριστό.