Φεστιβάλ Δημιουργικότητας – 19 Οκτωβρίου

17.30 Εγγραφές
18.00 Χαρισματικά παιδιά & Εκπαίδευση
18.45 Συναισθηματικές Ανάγκες Χαρισματικών παιδιών
19.30 Coffee Break
20.00 Χαρισμάθεια the Master classes
20.30 Test IQ

Παράλληλες Δραστηριότητες για τα παιδιά

Δημιουργική Γραφή
Γρίφοι – Puzzle – Κατασκευές
Κυνήγι Θησαυρού

Αιτήσεις στο gifted@charismatheia.edu.gr ή στη γραμματεία του Saint Joseph.