Μια μέρα ..στο Δημοτικό σχολείο του χθες

Την Παρασκευή 19 Μαΐου η ΣΤ τάξη επισκέφθηκε τα Γενικά Αρχεία του Κράτους και παρακολούθησε το πρόγραμμα  «Μια μέρα ..στο Δημοτικό σχολείο του χθες».  Τα παιδιά  μέσα από  παλιά αρχεία δημοτικών σχολείων  , φωτογραφίες, λογοτεχνικά κείμενα, ταινίες, παλιά βιβλία δημοτικού συνέλεξαν στοιχεία για τα κτήρια, τους μαθητές , τα μαθήματα, το σχολικό πρόγραμμα και τη σχολική ζωή των μαθητών του δημοτικού  στη διάρκεια του 20ου αι. Ξεφύλλισαν παλιά βιβλία δημοτικού, παρατήρησαν διαφορές σε σχέση με τα τωρινά και συμπλήρωσαν σχετικό φυλλάδιο όπου συγκέντρωσαν τα συμπεράσματά τους.