Η Ε τάξη στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Βόλου

Στις 14 Μαρτίου τα παιδιά της Ε΄ τάξης επισκέφτηκαν τα Γενικά Αρχεία του Κράτους στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης : «Η ιστορία της γραφής- με τα βιβλία ταξιδεύω στον κόσμο». Συγκεκριμένα παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Το σχολείο άλλοτε…» και έμαθαν μέσω των παλιών σχολικών βιβλίων και των αρχείων που τηρούσαν τα σχολεία για την εκπαίδευση, την υγεία τα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι μαθητές άλλοτε.