Η Ε τάξη στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου & στο Μουσείο της Πόλης

Η Ε’ τάξη στην Τρίτη 5 Μαρτίου στο πλαίσιο του προγράμματος της
Ευέλικτης Ζώνης «Μπουκιές και book …ιές» ξεναγήθηκε στη βιβλιοθήκη του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας από την βιβλιοθηκονόμο κ. Αγάπη Πολύζου. Τα
παιδιά κατανόησαν το σύστημα ταξινόμησης των βιβλίων, το σύστημα του
δανεισμού, τη χρησιμότητα της ύπαρξης των βιβλιοθηκών λόγω της
συντήρησης παλιών βιβλίων και της διατήρησης αρχείων από σπάνια βιβλία.
Αναζητώντας μέσα στον «φυσικό χώρο» των βιβλίων τις «γνώσεις» οι
μαθητές διασκέδασαν μαθαίνοντας!

Στη συνέχεια η τάξη επισκέφτηκε το Μουσείο της Πόλης στο πλαίσιο του
προγράμματος της Ευέλικτης Ζώνης «Αποστολή στον Άρη» όπου
παρακολούθησαν εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους σεισμούς, το τρενάκι του
Πηλίου και τα παλιά επαγγέλματα με σκοπό να αντιληφθούν πώς
επηρεάζεται η ζωή των ανθρώπων και η εξέλιξη των επιστημών και της
τεχνολογίας!