Η Δ τάξη στο ΚΠΕ Μουζακίου

Οι μαθητές της Δ τάξης επισκέφθηκαν  το κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Μουζακίου στο οποίο παρακολούθησαν πρόγραμμα για το νερό περπάτησαν Στην κοίτη του ποταμού Παμίσου του και συζήτησαν για το πρόγραμμα εκτροπής του Αχελώου. Και μέσα από παιχνίδι κατάλαβαν τη σημασία του καθαρού νερού για κάθε ζωντανό οργανισμό στη συνέχεια στο κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης έκαναν δραστηριότητες σχετικές με τον κύκλο του νερού τη χρήση η κατάχρηση του. Ακολούθησε παιχνίδι στον προαύλιο χώρο του κέντρου.