Η Δ τάξη στην Ακρόπολη και το Μουσείο της

OI MAΘHTEΣ THΣ Δ TAΞHΣ EΠIΣKEΦTHKAN TO MOYΣEIO THΣ AKPOΠOΛHΣ! ENHMEPΩΘHKAN ΓIA THN IΣTOPIA TΩN ΦHMIΣMENΩN EKΘEMATΩN TOY, ΘAYMAΣAN THN APXITEKTONIKH TOY KAI ΣTH ΣYNEXEIA EΠIΣKEΦTHKAN TON ΙΕΡΟ BPAXO AΠOKTΩNTAΣ MIA ΣHMANTIKH EMΠEIPIA BIΩMATIKHΣ ΓNΩΣHΣ THΣ APXAIAΣ EΛΛHNIKHΣ IΣTOPIAΣ .