Επίσκεψη στις Μηλιές

Την Παρασκευή 26 Απριλίου 2013, όλες οι τάξεις του σχολείου επισκέφτηκαν με το τρενάκι τις Μηλιές Πηλίου. Εκεί οι τάξεις περπάτησαν στα καλντερίμια, ξεναγήθηκαν στην εκκλησία των Ταξιαρχών, έπαιξαν στην πλατεία του χωριού, ενώ η Δ’  τάξη επισκέφτηκε το Λαογραφικό Μουσείο και οι Ε’ και Στ’ τη Βιβλιοθήκη.