Επίσκεψη στην Ι. Ν. Ταξιαρχών στις Μηλιές και στη Βυζίτσα

Ο Ι. Ν. Ταξιαρχών στις Μηλιές υπήρξε ο προορισμός της εκπαιδευτικής εκδρομής της Δ και της Ε τάξης την 16η Μαΐου 2015. Στη συνέχεια οι τάξεις ακολούθησαν διαφορετικούς δρόμους. Η Δ τάξη επισκέφτηκε το Λαογραφικό Μουσείο Μηλεών και το Γυναικείο Συνεταιρισμό Βυζίτσας. Η Ε τάξη ξεναγήθηκε στην Ιστορική Βιβλιοθήκη “Ψυχής Άκος”. Η εκδρομή ολοκληρώθηκε με παιχνίδι στην πλατεία του χωριού.