ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ

Στις 4 Απριλίου επισκεφτήκαμε με τους μαθητές της Δ τάξης το Μουσείο της Ακρόπολης στην Αθήνα όπου με τη βοήθεια της ξεναγού παρατηρήσαμε τα εκθέματα που αφορούν στον Παρθενώνα (Καρυάτιδες, Ζωφόρο). Στη συνέχεια ανεβήκαμε στο λόφο της Ακρόπολης όπου τα παιδιά θαύμασαν από κοντά αρχιτεκτονικά αριστουργήματα της Κλασικής Εποχής.