(16/11/2011) Θεατρική παράσταση στην Παλαία Ηλεκτρική

Την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2011, οι μαθητές των τάξεων Δ΄, Ε΄ και Στ΄, παρακολούθησαν τη θεατρική παράσταση «Το άγαλμα που κρύωνε» στην αίθουσα της Παλιάς Ηλεκτρικής.