Χαρισματικά παιδιά σε τάξεις πολλαπλών ταχυτήτων

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών
Εκπαίδευση σε τάξεις πολλαπλών ταχυτήτων σαν αυτών του ελληνικού σχολείου

Πέμπτη και Παρασκευή, 20-21 Οκτωβρίου, 16.00 – 21.00
10 ώρες σεμιναρίου
80 Ευρώ
Saint Joseph Βόλος

Αιτήσεις στο gifted@charismatheia.edu.gr
Περισσότερες πληροφορίες charismatheia.edu.gr | 6937021363