Χαρισμάθεια: Εγγραφές για την Α Φάση επιλογής παιδιών

Το σχολείο μας, ως αρωγός των καινοτόμων δράσεων στην εκπαίδευση, είναι για δεύτερη φορά εξεταστικό κέντρο για την Α φάση επιλογής παιδιών ηλικίας Γ΄- ΣΤ΄τάξεων του προγράμματος Χαρισμάθεια.

     Με χαρά σας περιμένουμε στο σχολείο μας το Σάββατο 28 Απριλίου 2018,   10:00-12:00 για να συμμετάσχετε στην διαδικασία, χωρίς οικονομική συμμετοχή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται από τις 9:30.

Αιτήσεις στο σχολείο μας ως την Τρίτη 24/4/2018.